Bestuur per 13-11-2019

Bestuur en Organisatie

Het bestuur bewaakt de uitvoering van het verenigingsbeleidsplan en is daarmee verantwoordelijk voor al het reilen en zeilen van onze tennisvereniging. Het dagelijks bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Richard Veenhof                  voorzitter.tvpimmulier@gmail.com

Vicevoorzitter: Louise Mennen             vicevoorzitter.tvpimmulier@gmail.com

Secretaris: Marrit Aaten                         bestuur@tvpimmulier.nl  of secretaristpvpm@gmail.com

Penningmeester: Victor de la Rie          fincie@tvpimmulier.nl 

Lees meer

Algemene Zaken / Stichting TPV Pim Mulier

Algemene zaken (Stichting TPV Pim Mulier) is verantwoordelijk voor het onderhoud van het park, het onderhoud en verhuur van banen en de diverse faciliteiten, zoals het Tie-Break Café.  Daarnaast is de Stichting is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de kantine  Zij wordt hierin ondersteunt door de locatiemanager. De voorzitter van de Commissie Algemene Zaken is ook voorzitter van het Stichtingsbestuur. Dit bestuur bestaat uit: voorzitter Paul van Deursen, Penningmeester (vacature), Secretaris Elly Schavemaker en bestuurslid René Klein Goldewijk. René Klein Goldewijk is namens de Stichting vertegenwoordigd in het Verenigingsbestuur.

Voorzitter: Paul van Deursen                  voorzitter.stpimmulier@gmail.com

Verhuur banen: Elly Schavemaker         elly.schavemaker@gmail.com

Algemeen lid: René Klein Goldewijk      r.kleingoldewijk@upcmail.nl

Locatiemanager: Machteld Jobse           kantine@tvpimmulier.nl     

De Financiele Commissie

De Financiële Commissie is verantwoordelijk voor het financiële beheer van TPV Pim Mulier. De commissie bestaat uit de voorzitter en penningmeester Victor de la Rie, Miranda Hoving, Erna Venema (Ledenadministratie volwassenen), Fred Wilbrink (Ledenadministratie jeugd) en Laura van Rooyen.

Victor de la Rie                                     fincie@tvpimmulier.nl

Erna Venema-Klein Lebbink           ledenadministratie@tvpimmulier.nl

Fred Wilbrink                                        pmjeugdleden@gmail.com

De Technische Commissie

De technische commissie coördineert en stelt de teams samen voor de verschillende competities. Ze is verantwoordelijk voor de clubkampioenschappen en andere officiële KNLTB toernooien op het park. Ze houdt zich ook bezig met de algemene baanindeling en creëert optimale tennisfaciliteiten voor alle leden en gasten van de club. De voorzitter van de TC is samen met de secretaris en een vertegenwoordiger van de jeugdcommissie verantwoordelijk voor de afstemming met de tennisschool. De technische commissie bestaat uit de voorzitter Egbert Vonk, Henk Zijlstra, Saskia Moeskops, Nynke Pranger en Lars Krommendijk.

Voorzitter: Egbert Vonk               tc@tvpimmulier.nl

Vereniging Competitie Leider (VCL): Henk Zijlstra   hankypanky@gmail.com

Pim Poule: Saskia Moeskops     saskia.moeskops147@gmail.com

Padel: Nynke Pranger                 nmpranger@gmail.com

Padel: Lars Krommendijk         larskrommendijk@gmail.com

 

De Jeugdcommissie

De jeugdcommissie zet zich in voor de jeugd van de vereniging. Zij houdt zich bezig met de competitie, ze organiseert samen met ouders toernooien en leuke activiteiten en werkt nauw samen met onze tennisschool. De jeugdcommissie wordt momenteel in het bestuur vertegenwoordigd door Monique Kops Hagedoorn en Monique Hoeksma. Alle evenementen (IJsjesmiddag, Fun Masters, Halloween) worden mede georganiseerd door ouders van jeugdleden. De JC is mede verantwoordelijk, samen met de voorzitter TC en de secretaris voor een goede samenwerking met de tennisschool.

Voorzitter: vacant, lees hier de vacature.

Vertegenwoordigers JC: Monique Kops Hagedoorn en Monique Hoeksma       jcpimmulier@gmail.com

Lees meer

Redactie / Sponsoring


De redactie is verantwoordelijk voor de website, social media en verzorgt de nieuwsbrieven. Voor het onderdeel sponsoring zijn we hard op zoek naar enthousiaste leden die dit op willen pakken. Heb je interesse? Stuur een mail naar bestuur@tvpimmulier.nl
De redactie bestaat uit Laurens Aakster, Saskia Moeskops, Koen Kwakman, Leontien van der Vlugt en Jeanette Meijers.

E-mail: website@tvpimmulier.nl

Barcommissie

Barcommissie

Tennissen en padellen met elkaar is natuurlijk heel erg leuk en een drankje na de training/toernooi/competitie is nog gezelliger als er iemand achter de bar staat. Deze commissie regelt dit. Onze barcommissie is het aanspreekpunt voor alles omtrent de barzaken. De barcommissie bestaat uit Willemina Oostenrijk, Dionne van den Ham en Nicole Smit. Gezamenlijk vormen zij de commissie en werken natuurlijk ook samen met Machteld Jobse, onze  locatiemanager. 

E-mail: barcommissie@tvpimmulier.nl
 

Evenementen

Evenementen

De coördinator Evenementen is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarkalender, het doorzetten van formulieren voor evenementen naar de barcommissie, reservering banen en het afstemmen van oude en bestaande initiatieven met het bestuur. De coördinator is samen met de secretaris verantwoordelijk voor het organiseren van de vrijwilligersdag en de nieuwjaarsreceptie. Samen met de TC verzorgt de coördinator Evenementen de afsluiting van de voorjaarscompetitie.

Coördinator:  Mijke Frencken     evenementenPimMulier@gmail.com

Onze vereniging heeft nog veel meer kleine commissies die zich bezig houden met verschillende evenementen, toernooien en activiteiten, t.w.: tuincommissie, terrascommissie, clubtoernooicommissie, Open Dubbel toernooi commissie, Open Toernooi commissie, duurzaamheidscommissie en Nieuwe Leden commissie.