Bestuur en Commissies

Het bestuur bewaakt de uitvoering van het verenigingsbeleidsplan en is daarmee verantwoordelijk voor al het reilen en zeilen van onze tennisvereniging. Het dagelijks bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Bianca Groen  E-mail: voorzitter.tvpimmulier@gmail.com

Vicevoorzitter: Richard Veenhof                                                                                   E-mail: vicevoorzitter.tvpimmulier@gmail.com

Secretaris: Mijke Frencken E-mail: bestuur@tvpimmulier.nl

Penningmeester: Victor de la Rie E-mail: fincie@tvpimmulier.nl

Lees meer

De Financiele Commissie

De financiële commissie is verantwoordelijk voor het financiële beheer van TV Pim Mulier. De commissie bestaat uit de voorzitter en penningmeester Victor de la Rie, Miranda Hoving, Erna Venema, Fred Wilbrink en Laura van Rooyen.

Voorzitter en Penningmeester: Victor de la Rie                                                       E-mail: fincie@tvpimmulier.nl

Seniorenledenadministratie: Erna Venema-Klein Lebbink                                     E-mail: ledenadministratie@tvpimmulier.nl

Jeugdledenadministatie:  Fred Wilbrink                                                                   E-mail: pmjeugdleden@gmail.com

Algemene Zaken / Stichting TPV Pim Mulier

Algemene zaken is verantwoordelijk voor het onderhoud van het park en de banen en de diverse faciliteiten, zoals het Tie-Break Café. De Stichting is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de kantine (barcommissie@tvpimmulier.nl). Stichting Pim Mulier zorgt ook voor de baanverhuur. De voorzitter van de commissie Algemene Zaken is ook voorzitter van het Stichtingsbestuur, dit bestuur bestaat uit: Voorzitter Paul van Deursen, Penningmeester (vacature), Secretaris Elly Schavemaker en bestuurslid René Klein Goldewijk.

Voorzitter: Paul van Deursen

 E-mail: voorzitter.stpimmulier@gmail.com

De Technische Commissie

De Technische Commissie coördineert en stelt de teams samen voor de verschillende competities; de voor- en najaarscompetitie, de wintercompetitie, de etagecompetitie etc. Zij is verantwoordelijk voor de clubkampioenschappen en andere officiële KNLTB toernooien op het park, houdt zich bezig met de algemene baanindeling en creëert optimale tennisfaciliteiten voor alle leden en gasten van de club. De voorzitter van de TC is samen met de secretaris en een vertegenwoordiger van de jeugdcommissie verantwoordelijk voor de afstemming met de tennisschool. De technische commissie bestaat uit de voorzitter Lisette Willemsen, Henk Zijlstra, Bert van Schaijk, Stan Versteegh, Saskia Moeskops, Ruud Vollenbroek en Wim van der Meulen.

Voorzitter: Lisette Willemsen

E-mail: tc@tvpimmulier.nl

De Jeugdcommissie

De jeugdcommissie zet zich in voor de jeugd van de vereniging. Zij houdt zich bezig met de competitie; de Worldtour en voor- en najaarscompetitie. Ze organiseert samen met ouders toernooien en leuke activiteiten en werkt nauw samen met onze tennisschool. De jeugdcommissie wordt momenteel in het bestuur vertegenwoordigd door Monique Kops Hagedoorn en Monique Hoeksma. Alle evenementen worden georganiseerd door ouders van jeugdleden. De JC is mede verantwoordelijk, samen met de voorzitter TC en de secretaris voor een goede samenwerking met de tennisschool.

Voorzitter: vacant, lees hier de vacature.

Vertegenwoordigers JC: Monique Kops Hagedoorn en Monique Hoeksma

E-mail: jcpimmulier@gmail.com

Lees meer

Redactie / Sponsoring


De redactie is verantwoordelijk voor de website, social media en verzorgt de nieuwsbrieven. Voor het onderdeel sponsoring zijn we hard op zoek naar enthousiaste leden die dit op willen pakken. Heb je interesse? Stuur een mail naar bestuur@tvpimmulier.nl
De redactie bestaat uit Laurens Aakster, Saskia Moeskops, Koen Kwakman en Leontien van der Vlugt.

E-mail: website@tvpimmulier.nl