Contributie

Pim Mulier kent verschillende lidmaatschapsvormen voor jeugd en senioren en voor alleen winter of zomer. Zie hieronder de diverse tarieven.

 Jaarcontributies 2020 

 Senior jaarlid vanaf 24 jaar (*1)     € 210,00
 Senior jaarlid per 1 juli € 105,00      
 Senior jaarlid per 1 oktober € 52,50     
 Senior jaarlid beginner (*2) € 170,00
 Student jaarlid 18 t/m 23 jaar    € 170,00
 Jaarlid Padel-only     € 140,00
 Winterlid vanaf 18 jaar (*3)     € 120,00
 Inschrijfgeld jeugd  € 10,00 
Inschrijfgeld senior vanaf 18 jaar    € 25,00 
Donateur/niet spelend lid (*4) € 30,00   
Competitiebijdrage (voor- najaar of winter) per team € 125,00    
Etagecompetitiebijdrage (zomer of winter)   € 10,00    
Familiekorting (vanaf 4 pers. op zelfde adres)    € 55,00    
Bestuurskorting  € 0,00   
Afkoop bardienst (per dienst) (*5)   € 35,00   

 

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van 1 januari t/m 31 december en daarna elk jaar automatisch verlengd. Vanaf 2020 gaan wij over naar een kalenderjaar lidmaatschap. Ook dit wordt elk jaar automatisch verlengd.  Nieuwe leden, die in de afgelopen twee jaar geen lid zijn geweest, betalen € 10,- inschrijfgeld.

*1) Alle leden tot 75 jaar draaien minimaal 3 bardiensten op jaarbasis.

*2) Met de verplichting lessen te volgen in een beginnergroep en geldt alleen in het eerste jaar. Hierna gaat dit lidmaatschap automatisch over in een regulier lidmaatschap.

*3) Winterleden draaien 1 bardienst per seizoen.

*4) Je ontvangt géén KNLTB-pas, je bent/blijft lid van de vereniging en mag meedoen aan alle ‘niet tennis en padel’-evenementen, die door ons georganiseerd worden. Dit lidmaatschap moet vóór 1 december aangevraagd zijn en kan op 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober weer omgezet worden in een gewoon lidmaatschap.

*5) Bij niet komen opdagen of te laat afmelden, geldt een boete van € 50,00.

Inschrijfformulier Overzicht