Contributie

Pim Mulier kent verschillende lidmaatschapsvormen voor jeugd en senioren en voor alleen winter of zomer. Zie hieronder de diverse tarieven.

 Jaarcontributies 2021 

Senior jaarlid vanaf 24 jaar (*1)     € 210,00
Senior jaarlid beginner (*1,2) € 170,00
Student jaarlid 18 t/m 23 jaar (*1)    € 170,00
Jeugd jaarlid t/m 18 jaar (alleen i.c.m. tennisles) € 25,00
Jaarlid Padel-only (*1)     € 140,00
Winterlid vanaf 18 jaar (*3)     € 120,00
Inschrijfgeld jeugd  € 10,00
Inschrijfgeld senior vanaf 18 jaar    € 25,00
Donateur/niet spelend lid (*4) € 30,00
Overige bijdragen/kortingen  
Competitiebijdrage (voor- najaar of winter) per team € 125,00
Etagecompetitiebijdrage (zomer of winter)   € 10,00
Familiekorting (vanaf 4 pers. op zelfde adres)    € 55,00
Bestuurskorting  € 0,00
Afkoop bardienst (per dienst) (*5)   € 35,00
Niet opkomen dagen/ te laat afzeggen bardienst € 50,00

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van 1 januari t/m 31 december en daarna elk jaar automatisch verlengd. Wanneer iemand lid wordt gedurende het jaar wordt de contributie naar rato berekend. Nieuwe leden, die in de afgelopen twee jaar geen lid zijn geweest, betalen € 25,- inschrijfgeld. Voor jeugdleden is dat € 10,- inschrijfgeld

*1) Alle leden tot 75 jaar draaien minimaal 3 bardiensten op jaarbasis. Leden die lid zijn geworden na 1 juli hoeven dat kalenderjaar maar 1 bardienst te draaien, voor leden die na 1 oktober lid worden vervalt deze verplichting in dat kalenderjaar.

*2) Met de verplichting lessen te volgen in een beginnergroep en geldt alleen in het eerste jaar. Hierna gaat dit lidmaatschap automatisch over in een regulier lidmaatschap.

*3) Winterleden draaien 1 bardienst per seizoen.

*4) Je ontvangt géén KNLTB-pas, je bent/blijft lid van de vereniging en mag meedoen aan alle ‘niet tennis en padel’-evenementen, die door ons georganiseerd worden. Je hoeft geen bardiensten te draaien. Dit lidmaatschap moet vóór 1 december aangevraagd zijn en kan op 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober weer omgezet worden in een gewoon lidmaatschap.

Inschrijfformulier Overzicht